החמור האמיץ

בחווה רחוקה, גר לו איכר ולאיכר היה חמור איתו הוא חרש את השדות ובו הוא נעזר למטלות השונות של החווה.

יום אחד החמור נפל לבאר קרובה ולא יכל לצאת ממנה. החמור גער עד שהאיכר הגיע לבאר וראה את המצב הנורא.

האיכר התעצב מאוד לראות את החמור האהוב במצב הזה, הוא ידע שהוא לא יוכל להוציא אותו מהבאר, אך הוא לא רצה להשאיר אותו לגסוס שם לאיטו בלי אוכל… האיכר החליט לכסות את הבאר בחול ולגאול את החמור מהייסורים.

האיכר קרא לשכן שלו שיסייע לו לזרוק חול לתוך הבאר וכך היה, האיכר והשכן לקחו אתים והחלו לזרוק חול לתוך הבאר.

החמור האומלל החל להיכנס לפאניקה… הוא ראה את הסוף מגיע וכל ערימת חול שפגעה בו הכאיבה לו מאוד.

אך אחרי מספר דקות, החמור הבין שהוא יכול לצאת מהמצב הזה אם הוא רק יתגבר על הקושי וכל מה שעליו לעשות הוא לנער את החול מהגב ולטפס על הערימה שנוצרה…

וכך הוא עשה!

בכל פעם שהאיכר והשכן זרקו חול לבאר, החמור התגבר על הכאב, ניער את החול וטיפס על הערימה… החול שנועד לקבור אותו, סייע לו להתקדם מעלה לכיוון האיכר. אחרי מספר שעות, החמור הצליח לטפס החוצה מהבאר תשוש וחבול.. אבל בחיים.

החיים מזמינים לכולנו אתגרים וקשיים, התפקיד שלנו זה להיות אמיצים ולא לוותר על החיים' לנער את החול ולטפס מעלה.