לכל תביעה יש לצרף טופס תביעה מלא בסעיפים הרלוונטים.
חשוב לה להקפיד ולצרף את כל המסמכים הנדרשים
לתשומת ליבך ניתן להגיש תביעה באזור האישי במגדל ומלא את הטופס דיגיטלית
(קישור לאזור האישי במגדל)

כתב השירות המסמכים הנדרשים
רפואה משלימה טופס תביעה
קבלה על תשלום
תעודת הסמכה של המטפל.ת
הפניית רופא המעידה על צורך רפואי לקבלת השירות.
יש לוודא כי תאריכי ביצוע הטיפולים. מצוינים על גבי הקבלה ובחתימת המטפל
כתב שירות ונספח שירות אמבולטורי טופס תביעה
קבלה על תשלום
הפניית רופא – בכיסויים הנדרשים.
יש לוודא כי תאריכי ביצוע הטיפול/ים מצוינים על גבי הקבלה ובחתימת המטפל
כתב שירות לילד טופס תביעה
קבלה על תשלום
תעודת הסמכה של המטפל.ת
הפניית רופא – בכיסויים הנדרשים.
יש לוודא כי תאריכי ביצוע הטיפול/ים מצוינים על גבי הקבלה ובחתימת המטפל

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }